Wednesday , 1 April 2020 / چهارشنبه , ۱۳ فروردین ۱۳۹۹

بوتیل استات

بوتیل استات نیز حلال تولیدی صنایع شیمیایی شاهی است که خصوصیات آن به شرح زیر است :

مایعی خنثی ، بی رنگ و با بویی مشخص میباشد . بوتیل استات حلالی عالی برای نیتروسلولز ، سلولز اترها ، سلولوئید ، لاستیک های کلردار شده ، پلی ونیل استات ، پلی ونیل کلراید ، هوستافلکس ، پلی استایرن ، پلی اکریلاتها، بیشتر رزینهای خنثی نرم کننده ها ، چربیها و روغنها می باشد . بوتیل استات به دلیل قدرت حلال بالا و ظرفیت رقیق سازی زیاد یکی از مهمترین حلالها با فراریت مناسب می­باشد .( مخصوصا وقتی با الکلها مخلوط شود).

سرعت مناسب تبخیر و مقاومت به تیرگی که در لاکهای خشک شونده نشان میدهد ، ممکن می سازد که با تمام شرایط مربوط به خشک شدن ، جریان و پایداری در مقابل رطوبت در طی مصرف لاکها با انتخاب یک نسبت مناسب از بوتیل استات مطابقت کند . بوتیل استات معمولا به صورت مخلوط با بوتانول مصرف میشود .

بوتیل استات همچنین به مقدار زیاد در لاکهای مرکب مصرف دارد و می توان آنرا برای پراکنده کردن جزء ایزوسیانات در لاکهای پلی اورتان مصرف کرد . بوتیل استات را می توان در تولید اسانس ها ، عطرها ، لکه برها و کاغذ با لایه رنگی مصرف کرد ، زیرا دارای بوی مطبوع ، فراریت مناسب و قدرت حلالیت خوبی می­ باشد .

ایزو بوتیل استات مایعی خنثی ، بی رنگ و با بوی میوه ای مطلوب می باشد . ایزو بوتیل استات را می توان با مزایایی در لاکهای نیترو سلولز به جای بوتیل استات نرمال استفاده کرد ، چونکه این ماده به لاکهای ویسکوزیته پایینتر و رقت بیشتری می­دهد .

ایزو بوتیل استات را نیز می توان به جای بوتیل استات نرمال در انواع دیگر لاکها مصرف کرد . محتوی آب کم آن مصرف آنرا به عنوان یک حلال در لاکهای واکنشی ممکن می سازد . ایزو بوتیل استات بویژه به عنوان حلال برای لاکهای نیترو سلولزی مناسب است . همچنین حلال خوبی برای رزینهای لاکی و دیگر مواد خام لاکها می­باشد .

خواص آن شبیه نرمال بوتیل استات است و به مقدار مطمئنی به خواص آمیل استات نزدیک می باشد . نمره تبخیر ۹ ایزو بوتیل استات کمی پایینتر از نمره تبخیر بوتیل استات نرمال است ، چون لاکهای دارای ایزوبوتیل استات کمی سریعتر از لاکهای محتوی بوتیل استات نرمال خشک می شود . تیرگی لایه با ایزو بوتیل استات صورت نمی گیرد . ظرفیت رقیق سازی ایزو بوتیل استات با رقیق کننده های معمول مانند هیدرکربنهای آلیفاتیک ، اتانول ، تولوئن خیلی خوب است.

 بوتیل استات حلالی عالی برای نیتروسلولز، سلولز اترها، سلولوئید، پلی ونیل استات، پلی ونیل کلراید، پلی استایرن، پلی اکریلاتها، چربیها،روغنهاو... میباشد.

Butyl Acetate

صفحه اینستاگرام صنایع شیمیایی شاهی

'